UniLab

Nacionālais ceļojums: atzīmējot divdesmito gadadienu Latvijas dalībai NATO

Events
Aizsardzības un drošības industrijā strādājošie uzņēmumi un pētniecības iestādes aicina jaunos uzņēmumus un zinātniekus, izgaismot sasniegumus, kas gūti, aizsardzības rūpniecībai un pētniecības institūcijām divdesmit gadus sadarbojoties ar NATO, un pievērsties tehnoloģiju un jaunuzņēmumu iespējām NATO nākotnes drošībai hibrīdkara apstākļos.

Tikšanās mērķi ir iepazīt Latvijas jaunuzņēmumu potenciālu pievienoties aizsardzības industrijas kopienai un veidotu "jaunu aizsardzības industrijas paaudzi". Tas ir svarīgi, ņemot vērā faktisko ģeopolitisko situāciju, reālo kara darbību Eiropā un pieaugošās vajadzības pēc tehnoloģijām gan nacionālā, gan NATO līmenī.

Hibrīdkarš ir mūsu jaunā realitāte, un mums ir vajadzīgi arī jauni risinājumi kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai un CBRN draudu mazināšanai. Izaicinājumus iesaistīties apjomīgos NATO aģentūru iepirkumos palīdzēs risināt, iesaistot pieredzējušus uzņēmumus. Apdraudējuma pieaugums un pārmaiņu temps aliansē, ne tikai tehnoloģiskajā jomā, mudina maksimizēt spēju atturēt pretinieku un saglabāt manevrēšanas iespējas.

Tikšanās dos ieguldījumu, reaģēt uz NATO paziņojumu, ka bruņotie spēki ir pārāk paļāvušies uz intelektuālo un tehnoloģisko pārākumu, atādinot, ka inovācija ir galvenais digitālās pārveides virzītājspēks, nodrošinot rīkus, paņēmienus un domāšanu, lai pastāvīgi eksperimentētu un ieviestu jauninājumus.

Latvija atbalsta NATO iniciatīvas aizsardzības industrijas kapacitātes attīstībai un dialogam. Latvija pievienojās DIANA un NATO Inovāciju fonda iniciatīvām, un FSDI Latvia uzdevums ir bijis sadarboties ar uzņēmumiem un pētniecības institūcijām, lai nodrošinātu to līdzdalību un pievienoto vērtību NATO kopīgajām prioritātēm, kas īpaši definētas Viļņas samitā 2023. gadā.

Ceļojums norisinās ar NATO atbalstu.Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija aicina ''Nacionālā ceļojumā: atzīmējot divdesmito gadadienu Latvijas dalībai NATO" 2024.gada 22.maijā Rīgā, RTU Zinātnes un inovācijas centrā un 23.maijā Liepājā, pie ''Global Wolf Motors''.

Aizsardzības un drošības industrijā strādājošie uzņēmumi un pētniecības iestādes aicina jaunos uzņēmumus un zinātniekus, izgaismot sasniegumus, kas gūti, aizsardzības rūpniecībai un pētniecības institūcijām divdesmit gadus sadarbojoties ar NATO, un pievērsties tehnoloģiju un jaunuzņēmumu iespējām NATO nākotnes drošībai hibrīdkara apstākļos.

Tikšanās mērķi ir iepazīt Latvijas jaunuzņēmumu potenciālu pievienoties aizsardzības industrijas kopienai un veidotu "jaunu aizsardzības industrijas paaudzi". Tas ir svarīgi, ņemot vērā faktisko ģeopolitisko situāciju, reālo kara darbību Eiropā un pieaugošās vajadzības pēc tehnoloģijām gan nacionālā, gan NATO līmenī.

Papildus informācija un reģistrācija